Kritik af velfærdsstaten:

Kritikken fra højre er at individet godt selv hvad der er bedst for dem, og at velfærdsstaten tager ansvaret fra den enkelte.Dermed bliver den enkelte mindre selvstændig, og samfundet vil være præget af mindre privat initiativ og være mindre innovativt.Høje skatter og afgifter medfører desuden at den samlede vækst i økonomien bliver mindre end den ellers kunne have været.
Kritikken fra venstre lyder på at målene om fuld beskæftigelse og stor grad af lighed ikke er opnået.
Derudover menes det at der ikke tages nok hensyn til den enkelte.