Repetitionsopgave:


- Beskriv/definer/redegør for begreber og teorier som vi har arbejdet med indenfor jeres forløb.

Forløb:
Gruppe:
Det multikulturelle samfund
Anna, Anne-sofie, Camilla
Dansk Økonomi

Politiske skillelinjer i dansk politik
Conny, Elvira, Emilie, Lundorff
Råd til velfærd? - Velfærdspolitiske udfordringer
Birkely, Kamille, Katrine, Kitty
Den økonomiske krise i dansk perspektiv
Laxy, Louise, Markus
EU
Mathias, Pernille
Livsstil, identitet og unge
Sarah, Simone, Stine

Brug minilex samf b som inspiration.