Thomas Hylland Eriksen (norsk antropolog) beskriver, at unge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk står over for tre typer af identitetsvalg, når de skal socialiseres ind i den danske kultur:

Den rene identitet

Den rene identitet dannes med udgangspunkt i traditioner og religion. Det unge menneske vælger at følge én kultur med dens traditioner mm. og følger så denne til punkt og prikke. På denne måde er den enkelte klar over, hvilke krav der stilles, og hvilke normer og værdier der er gældende. Fx vælger den unge enten at være dansker eller tyrker.
Konflikter med den rene identitet opstår, fordi valg af denne identitet ikke fører til integration.
Valg af denne identitet fører heller ikke til hverken kulturel frisættelse eller mange valgmuligheder, hvilket der vægtes højt i det senmoderne samfund. Derfor vil der hos den enkelte opstå personlige frustrationer.

Bindestregsidentitet

Ved valg af bindestregsidentitet forsøger den enkelte at skabe bro mellem to eller flere forskellige kulturer. Den enkelte vil tilpasse sig familiens kultur og traditioner i hjemmet, men ude i samfundet vil han/hun tilpasse sig den danske kultur.
Den enkelte prøver på ingen måde at blande kulturerne, men adskiller dem derimod. Den enkelte tilpasser sig altså værdier, normer og traditioner alt efter hvilken situation vedkommende befinder sig i.

Kreolske identitet

Ved valg af den kreolske identitet anerkender man ikke eksistensen af adskilte kulturer. Derimod vælger den enkelte at sammenblande to eller flere forskellige kulturer på den måde, de ønsker. Fx en tyrker der praktiserer sin muslimske tro, men også drikker øl.
Ved den kreolske identitet vælger den enkelte at oprette et helt ny form for identitet med værdier og normer, der tages fra forskellige kulturer.