Thomas Ziehe teori om kulturel frisættelse

 • Samfundet gik fra at være et traditionelt samfund til et senmoderne samfund
 • Individet var ikke længere låst fast i normer og traditioner, men kunne nu "forme" sit liv som det ønskede.
 • Individet var nu kulturelt frisat.
 • Ziehe beskriver det senmoderne samfund som værende; antiautoritært, normløst og frigjort af traditioner.
 • Dette gav mulighed for formbarhed, bla. via fitness eller plastikkirurgi.
 • De tre reaktionsmønstre:
  • Subjektivisering: Individet søger anerkendelse og bekræftelse af venner og familie. Fokus på hvad andre tænker og mener om en. Opnås gennem sociale medier som Facebook og Twitter.
  • Ontologisering: Individet søger en meningen med livet. Individet bliver en del af fællesskaber som har normor og regler, som individet har behov for. Typisk religiøse fællesskaber opfylder disse behov.
  • Potensering: Individet opnår intensitet og spænding. De mærker at de lever, typisk gennem ekstrem sport.
 • Disse tre har til formål at skabe ro og stabilitet i individet liv.