Thomas Højrup - Livsformanalyse

Livsformer er de subjektive værdier i livet. Man forsøger med denne analyse altså at inddele befolkningen på baggrund af subjektive værdier - modsat socialgrupperne (objektive værdier).

Der er tre livsformer:
Kap2_K4_06.png


Lønarbejderlivsformen: når man har fri, så holder man fri
Den karrierebundne livsform: prioriterer arbejde fremfor fritid
Den selvstændige livsform: selvstændig og bestemmer deres egne arbejdstider