Synopsisopbygning

Normalt vil en synopsis indeholde følgende elementer: (Fra Undervisningsministeriets vejledning til Samfundsfag A-niveau)
• en samfundsfaglig problemformulering formuleret som et overordnet spørgsmål (”sagen”).
• heraf udledte underspørgsmål. Underspørgsmål er typisk på de taksonomiske niveauer eller
kan være hypoteser.
• en undersøgelse af den opstillede problemformulering inkl. underspørgsmål ved brug af det
udleverede materiale, det fundne materiale og viden, begreber, metoder og teorier fra kernestoffet
• evt. henvisninger til eksempler fra undervisningen, herunder faktuel og aktuel viden
• en diskussion
• en konklusion - inkl. svar på underspørgsmål - der knytter sig klart til problemformuleringen.
Til eksaminationen medbringes:
•Kopi af synopsis til hhv. eksaminator og censor
•Kopi af det selvfundne materiale til hhv. eksaminator og censor