Statens rolle.

Som tilhænger af den skandinaviske velfærdsmodel ønsker man at den offentlige sektor stiller gratis serviceydelser til rådighed for alle i samfundet.
Dette gælder fx inden for: uddannelse (folkeskole, gymnasier, universitet), kultur (biblioteker, tilskud, til teater), sundhed (privatpraktiserende læger, sygehus), børnepasning (børnehaver, fritidsordninger), ældrepleje (hjemmehjælp, plejehjem). Det er statens ansvar at sikre et omfattende økonomisk sikkerhedsnet. I så fald at en borger ikke er i stand til at forsørge sig selv modtager han/hun hjælp fra staten.