Spin, herunder typer af spin

Hvordan man spinner en historie:
Inden for medieanalyse bruges også spinbegrebet, hvor der ses på, hvordan medierne ‘spinner’ eller drejer bestemte politiske synspunkter for at favorisere et politisk synspunkt eller for at gøre en nyhed mere interessant.
Spindoktor: En pressemedarbejder hos en politiker eller andre offentlige politiske aktører, fx virksomheder og interesseorgansationer, der forsøger at styre den politiske kommunikation og pressens dækning af politiske sager om spørgsmål.

"Medierådgiverne er også blevet betegnet som spindoktorer, fordi de spinner, dvs. vinkler og timer de politiske budskaber, så de får politikerne til at fremstå i det bedste lys."