Sociotropisk & egotropisk


Sociotropisk:
Man stemmer sociotropisk når man stemmer/vælger ud fra det man vurderer er bedst for hele samfundet. Man vælger fx udfra at de svage skal hjælpes osv.

Egotropisk:
Man stemmer egotropisk når man stemmer/vælger ud fra det man vurderer er bedst for sig selv. Man stemmer fx udfra at man gerne vil have højere SU (hvis man er studerende), at man gerne vil have bedre pasning af de ældre (hvis man er pensionist) osv.