Social integration er, at forskellige sociale enheder (grupper, etniske majoriteter og minoriteter, individer) er forenede i én enhed. Når der tales om det multikulturelle samfund menes der, at alle forskellige kulturer i et samfund er samlet til én enhed.
Disintegration er det modsatte af social integration, her er der ikke én samlet samfundshelhed.