Social arv er, at forældres normer, værdier, adfærd og vaner går igen hos deres børn. Oftest betegnes social arv som negativ, og her tales der om, at børnene skal bryde den sociale arv - altså bryde ikke tage forældrenes adfærd til sig på bestemte områder. Fx kan en 2. generations indvandrer (altså et barn, der er født og opvokset i Danmark men hvis forældre er indvandret i Danmark) have segregerede forældre men selv være integreret. På denne måde har barnet brudt den sociale arv.

Social mobilitet er et udtryk for, hvor stor del af en genereration der er i stand til at skifte social position i samfundet (i forhold til deres forældre) - altså bryde den sociale arv.