Roller:
Roller kan defineres som de normer og forventninger, der knytter sig til en person, i en bestemt sammenhæng.

Vi indgår i mange og ofte temmelig forskellige grupper, hvor vi konstant skal være i stand til at udfylde vores rolle og leve op til gruppens normer og de andre gruppemedlemmers forventninger.
Der kan opstå en rollekonflikt: modstridende forventninger til den rigtige rolleadfærd.
Værdi kan således referere til noget der er bestemt af normer, det ønskværdige, det rigtige osv.

Værdier:
Det kan være familiesammenhold, personlig frihed, succes og tryghed.
Værdier er de forestillinger, der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger, og som vores sociale institutioner og politiske system bygger på.

Normer:
Regler for adfærd og forventninger til adfærd for en gruppes medlemmer. Reglerne

kan være formelle – typisk skriftlige love og regler, eller uformelle – fx bordskik og håndtryk.
I alle de fællesskaber, vi indgår i, er der normer for medlemmernes opførsel. Visse

grupper kan endog have normer, der afviger meget fra det resterende samfunds.
Disse grupper betegnes derfor subkulturer. Alle grupper udøver social kontrol, hvor
efterlevelse af normer belønnes, mens brud på normerne medfører sanktioner.