Push- og pull faktorer:
For at forklare hvorfor andre migrere (flytter til et andet land) bruger man begreberne push og pull faktorer

Push-faktorer handler om grupper af mennesker som flygter til Danmark, da de er blevet " skubbet" væk fra deres eget land årsagen til flugten er eks. At gruppen er blevet forfulgt, da de ikke har samme religiøse- eller politisk overbevisning end majoriteten i det land de kommer fra. Der vælges at flygte da man er utryg ved den politiske situation i landet, og frygter det værste.

Pull-faktorer handler om at man føler sig tiltrukket af Danmark, grunden til at flytte er ikke pga. Flygtning, men derimod ham man en forestilling om at Danmark er et bedre land, og vil derfor flytte dertil. En anden pull- faktor kan være en familiesammenføring, man ønsker at blive sammenført med sin familie og derved rejser fra sit hjemland.