Planøkonomi

Som
socialist og tilhænger af den skandinaviske velfærdsmodel ønsker man som regel
et samfund der er bygget på planøkonomi. Det er staten der bestemmer udbuddet
af varer, altså hvad der skal produceres, hvor meget og prisen på de enkelte
varer. De ser liberalisternes individuelle frihedsbegreb som et skjult argument
for at give de stærkeste friheden til at udbytte de svage i samfundet.