Pierre Bourdieus teori om kulturel, økonomisk, symbolsk og social kapital
Bourdieu mener at vi bliver præget af de omgivelser vi lever i. Der er nogle overordnede strukturer som bestemmer mulighederne for en, derved har alle ikke lige muligheder. Individet formes efter det samfund de lever eller er opvokset i, og der skabes deres identitet. Alle disse påvirkninger fra samfundet kalder Bourdieus for habitus.

Bourdieus påpeger også at det enkelte individ har nogle ressourcer og kapitaler som det bruger i løbet af dagligdagen. Dette kaldes " tre former for kapital"
- den økonomiske kapital
At have meget økonomisk kapital betyder at have mange penge eller andre former økonomiske muligheder eks. Ejendom, produktionsmidler eller lign.
God økonomi fører til god økonomisk kapital og derved til økonomisk magt.

Den sociale kapital
At have høj social kapital vil mene at man har stabile relationer som familie, venner og bekendte. Altså en stor social omgangskreds. Pga. Dette sociale netværk ville der åbnes nogle muligheder i form af job, ny bolig osv.

Den kulturelle kapital
Dette omhandler viden og uddannelse. Har man en lang uddannelse og meget viden, så har man ressourcer og en høj kulturel kapital. Alle har en form for kulturel kapital, da alle stammer fra en kultur. Dog er det ikke alle kulturer der bliver anerkendt i samfundet. F.eks har indvandrer også kulturelle ressourcer, men de spiller ikke en rolle i det danske samfund, da det at have høj kulturel kapital tager udgangspunkt i den kultur, der dominerer samfundet, hvilket i danmark er en høj uddannelse.

Den symbolske vold:
Individer med høj kulturel kapital fremstår som pædagogiske autoriteter, og har magten indenfor uddannelsesfeltet. Der sættes oftest ikke spørgsmålstegn til spillereglerne indenfor det konkrete felt. Bourdieu mener at der her er tale om "symbolsk vold" da der ikke sættes spørgsmålstegn, spillereglerne virker objektiv og indlysende, men er i egentlig en form for magtudøvelse, hvor individer med høj kulturel kapital dominerer individer med mindre kulturel kapital.