Pierre Bourdieu - Kapitaler


Social kapital: det enkelte individs sociale netværk og kontakter. Hvis man har høj social kapital har man et bredt netværk og gode sociale relationer.

Økonomisk kapital: økonomisk kapital er et udtryk for det enkelte individs økonomi, altså hvor meget man ejer. Man har høj økonomisk kapital hvis man har en god/stabil økonomi og materielle goder. Mange penge skaber flere muligheder for den enkelte. Har man høj økonomisk kapital kan man bruge de økonomiske goder at få en højere social kapital i og med at man kan betale sig fra ting og få nye kontakter, eksempelvis hvis man betaler for et højskoleophold der samtidig også giver mulighede for at opnå en højere kulturel kapital. Dette er blot et eksempel på hvordan en høj grad af et bestemt kapital kan medvirke til at opnå en højere grad af de andre kapitaler.

Kulturel kapital: uddannelse, sprog, dannelse - bred viden om det kulturelle. Man kan opnår en højere økonomisk kapital, hvis man har en høj kulturel kapital i form af en god/lang uddannelse. Man kan også opnå en højere social kapital hvis man eksempelvis går på et gymnasium (uddannelse - kulturel kapital) og lærer nye mennesker at kende.

Symbolsk kapital: den fjerde kapitalform som de andre tre grundtyper kan fremtræde i. Det er den kapital som ens omgivelser tillægger værdi. Man kan bruge de tre ovenstående kapitaler til at veksle mellem og opnår højere ressourcer i hver kategori. Altså en kapitalform tillægges en symbolsk værdi. Eksempelvis kan en smart bil (økonomisk kapital) fremstå som et statussymbol (symbolsk kapital). Det, der skaber denne symbolske kapital, er netop, at individernes opfattelser tillægger kapitalen noget mere.

Habitus: den enkeltes normer og værdier, den identitet man tillægger sig alt efter hvilken social gruppe man befinder sig i, i det gældende øjeblik. Den symbolske kapital bliver styret af de tre andre kapitaler, den symbolske kapital bliver påvirket af feltet, som så påvirker habitus. Habitus påvirker endvidere ens livsstil og medvirker til ye livserfaringer, som så leder til den enkeltes personlighed.

bkjln.png