- Phillipskurven på kort og lang sigt
Phillipskurven viser forholdet mellem inflation og ledighedsprocenten. Jo mere inflation der er desto mindre er ledigheden. jo større ledigheden er desto mindre er inflationen.
- Velfærdstrekanten
de tre mekanismer i velfærdstrekanten er Civilsamfundet, Staten og Markedet. Med denne model kan man placere et givet samfund ud fra hvor meget indflydelse staten har eller modsat hvor meget markedet fylder i samfundet og så sammenligne med velfærdsmodeller. På den måde kan man se hvilken velfærdsmodel et land går efter. Hvilke af de tre mekanismer der lægges mest vægt på.
- Wilsons asymmetrimodel (spredte fordele og ulemper vs. Koncentrerede fordele og ulemper)