EU's medlemslande

 • Den Europæiske Union har i 2012 27 medlemslande fra alle dele af Europa, og det er besluttet, at Kroatien indtræder i EU som det 28. medlem den 1. juli 2013.
 • Danmark blev medlem af EF den 1. januar 1973 sammen med Storbritannien og Irland, og siden er EF/EU gradvis blevet udvidet med flere og flere lande. Nogle europæiske lande vælger dog stadig frivilligt at stå uden for samarbejdet, fx Norge og Schweiz.
 • Indtil 2004 EU primært forbeholdt den vestlige og sydlige del af Europa, men d. 1 maj 2004 udvidede EU kredsen af medlemslande fra 15 til 25, hvoraf størstedelen af de nye medlemslande var fra central- og østeuropæiske lande.

  På nuværende tidspunkt (2012) anvender 17 af EU's medlemslande den fælles valuta, euroen:
  • Cypern
  • Belgien
  • Estland
  • Finland
  • Frankrig
  • Grækenland
  • Irland
  • Italien
  • Luxembourg
  • Malta
  • Nederlandene
  • Portugal
  • Slovakiet
  • Slovenien
  • Spanien
  • Tyskland
  • Østrig

  10 medlemslande anvender ikke den fælles valuta:
  • Bulgarien
  • Danmark
  • Letland
  • Litauen
  • Polen
  • Rumænien
  • Storbritannien