- Medierne fungerer som mellemled mellem borgerne og politikerne.
- Mediernes selvstændige rolle i demokratiet og deres vinklinger i politiske historier samt på politikernes forhold til medierne, den såkaldte medialisering af politik.


"Medialiseringen af politik
Generelt kan udviklingen i mediernes rolle i demokratiet betegnes som en medialisering af politik. Dvs. at politik i dag i stigende grad foregår på mediernes præmisser. Ofte er det medierne, der sætter politiske diskussioner på den politiske dagsorden. Medierne er dermed med til at bestemme det politiske indhold. Når en avis sætter en politisk sag på forsiden, eller et nyhedsmedie bringer den som tophistorie i en nyhedsudsendelse, tvinges politikerne til at forholde sig til sagen. Medialiseringen kan ses på alle områder af det politiske liv. Borgerne bruger medierne som talerør for de politiske diskussioner. Organisationer bruger medierne som talerør for deres politiske holdninger. På den måde betegner medialiseringen af politik, at medierne er blevet det centrale talerør for den politiske diskussion i samfundet. Det stiller dog samtidig også større krav til, at medierne skal være nuancerede og lade alle parter komme til orde."

Nyhedskriterier

Retningslinier for den gode nyhed hos journalister. Fortolkes forskelligt af forskellige journalister og mediehuse.