Marginalvælger og kernevælger


Marginalvælger:
Da det klassebaserede partisystem brød sammen kom der mange marginalvælgere. Disse vælgere er mere usikre end kernevælgere og ligger tit i midten af partiskalaen. Det er altså vælgere der ikke identificerer sig med ét bestemt parti, men er enige med blå blok på nogle punkter og rød blok på andre punkter.
Mange partier er interesserede i disse stemmer, da man er rimelig sikker på sine kernevælgere, men meget usikker på marginalvælgere.

Kernevælger:
Disse vælgere identificerer sig i høj grad med et bestemt parti. Fx kan man opleve kernevælgere der siger "jeg er venstremand!" og så bliver deres politiske holdning en del af deres identitet. De tænker ikke så meget over om de stadig er enige med deres parti eller om de skulle overveje at smide deres stemme et andet sted - de har opbygget et forhold til deres parti og så sidder de fast der.