Liberalisme

Liberalisme er en ideologi der fokuserer på individet og hovedtanken i det individualistiske menneskesyn er, at det enkelte menneske har en række naturlige rettigheder (ret til liv, frihed, ejendom). Disse skal staten respektere og beskytte.
Liberalister har et blandet forhold til staten. De er glade for dem, da det som nævnt er deres opgave at respektere og beskytte de naturlige rettigheder, men de er også bange for at staten skal blive for stor og stærk. Derfor tredeling af magten (Montesquieu).

Liberalisme har gennem årene (og forskellige geografiske steder) været fortolket meget forskelligt. Derfor er der kommet de følgende fire underkategorier af liberalismen: Klassisk liberalisme, neoliberalisme, socialliberalisme, moderne liberalisme.

Klassisk liberalisme

Den oprindelige fortolkning af liberalisme. "Enhver er sin egen lykkes smed" osv. Man er et individ og man må selv kæmpe for at komme til tops.

Neoliberalisme

Ønsker en stærkere stat der kan forsvare markedet mod konkurrenceforvridning og monopoler. De vil også have at den stærke stat skal hjælpe de økonomisk svage i samfundet og på den måde undgå krise i landet.

Socialliberalisme

Denne adskiller sig meget fra den klassiske liberalisme, da den ønsker at samfundet skal hjælpe de svage og skabe social tryghed for dem.
Socialliberalismen anerkender også indgreb overfor erhvervslivet (hvilket er MEGET atypisk for liberalisme).