Klasseparti vs. catch-all parti


Klasseparti:
Et parti siges at være et klasseparti når det helt tydeligt har valgt sin målgruppe. Fx har Socialdemokratiet længe været arbejdernes parti og det har været helt tydeligt at det var denne klasses stemmer de gik efter.

Catch-all parti:
Et parti siges at være et catch-all parti når det prøver at fange så mange stemmer som muligt. Man kan sige at alle partier forsøger at samle flest mulige stemmer, men et catch-all parti går længere end det. Fx ses SF som et sådant parti da det er gået til valg på nogle ting der fanger nogle stemmer og efterfølgende er gået på nogle voldsomme kompromiser der gør at de an blive i regeringen. Man kan altså sige at løftebrud er en følge af catch-all partiers lyst til at favne en bred målgruppe.