Kaare strøm teori forklare hvorledes politikerne handler udfra det de søger, er det de gerne vil have realiseret. Partierne kan deles op i 3 grupper policy seeking, er de partier der går efter at få deres politik igennem. Vote seeking, handler om at partierne går efter stemmer for at øge magt. Office seeking, handler om at partierne går efter minister posten. I nutidens politik findes det ikke at et parti kun stræber efter en af tingene, det er et spørgsmål om hvad det er de vægter højest.
c5165eb015.png

Et parti fokusere på vote seeking, for derefter at kunne få en plads i regeringen, som de kan bruge til at udøve deres politik, dermed er det en blanding af alle seekinger.
Denne teori kan bruges til at forklare, hvorfor partierne handler på bekostning af hvad deres intention er.