Københavnskriterier


For at kunne blive en del af EU skal et land opfylde de såkaldte Københavnskriterier, som blev vedtaget på et topmøde i København i 1993.
  • Landet skal have demokrati
  • Landet skal overholde menneskerettighederne
  • Landet skal være en retsstat
  • Landet skal have en fungerende markedsøkonomi samt kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne inden for EU.
  • Landet skal acceptere EU’s målsætning om en politisk, økonomisk og monetær union. Landet skal således være i stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger af et medlemskab.

Størstedelen af disse krav er blevet udarbejdet gennem det seneste årti via lovgivning fra Europarådet, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet og gennem retspraksis ved EF-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.