Jordskredsvalg (1973):

Jordskredsvalget var et valg der ændrede på hele situationen.
Bla. forekom der massive vælgerændringer.
Det var i 1973 at valget der i dag er kendt under navnet 'jordskredsvalget' fandt sted.
Der var så store ændringer at helt nye partier skød frem og andre partier forsvandt.
Mere end en tredjedel af folketingsmedlemmerne blev udskiftet.
Ved jordskredsvalget gik man fra et 4-partisystem til et mange-partisystem.

Før jordskredsvalget (4-partisystem):
Som vælger stemte man næsten altid efter ens sociale arv og sit miljø. Man havde lært af sine forældre hvordan verden så ud, og siden man tit også fulgte i sine forældres fodspor når det kom til arbejde, blev man blot bekræftiget i de værdier man havde lært derhjemmefra. Således blev arbejderbørn til arbejdere der stemte rødt, og børn til godsherrene stemte konservativt. Man havde også en stor tillid til sit parti. Man havde lært det at kende igennem sine forældre, og man havde stor tiltro til at ens parti vidste hvad de lavede, og altid gjorde det bedste. Men dette stemmemønster kom hurtigt til at ændre sig.

Efter jordskredsvalget (mange-partisystem):
Man fandt ud af at man kunne have andre holdninger og drømme end sine forældre og den kulturelle frisættelse satte skub i at hvert individ tog stilling til hvilket parti han/hun ville stemme på. Der kom derfor mange flere små partier og de store og stærke partier som Socialdemokratiet og De konservative.