Jürgen Habermas

Habermas opfandt koloniseringstesen.
Systemverdenen: Systemverdenens styringsmidler er penge og magt.I systemverdenen er den måde vi handler på instrumentiel, vi behandler hinanden som instrumenter. Målrationel handlen, effektivitet frem for mennesker og materielle værdier er centrale.
Livs verdenen:
Livs verdenen er styret af følelser og fællesskab. Styringsmidlet er den magtfrie samtale.


Et andet centralt begreb er den kommunikative handlen, som betyder handlen for at opnå indbyrdes forståelse.
Habermas mener at systemverdenen vil kolonisere livsverdenen.Vi er blevet effektiviserede og mindre fokuseret på familien.
En negativ konsekvens er at vi oplever et værditab og meningsløshed, da vi ikke ved hvad vi skal være, fordi vi ikke længere har en fast klippe (familien) som i gamle dage, hvor du blev det samme som din far.