Integration
Integration:
Integration handler om at minoriteter skal kunne holde deres egne værdier og normer, samtidigt med at de tilegner sig værdier fra majoriteten. Altså bliver de fleste af minoritetens kultur opretholdte og forsvinder ikke på trods af majoritetens kultur.
Dog må minoritetens værdier og normer ikke stride i mod majoritetens grundlæggende værdier. F.eks statsloven.

Politisk integration:
Politisk integration vedrører statens accept af etniske minoriteter som ligeværdige borgere i samfundet og de etniske minoriteters indflydelse i politik.

Integration på arbejdsmarkedet:
Dette vedrører de etniske minoriteters adgang til arbejdsmarkedet.

Social integration:
Her fokuseres der på de private forhold. Den politiske integration og integration på arbejdsmarkedet bliver begrænset pga. Fordomme, negative holdninger og manglende kontakt til etniske grupper - derved er der mangel på social integration.