Segregation

Her handler det om at adskille forskellige grupper. Man omgår kun personer fra egen etniske gruppe. Der kan være tale om frivillig eller ufrivillig segregation.
Frivillig segregation er når etniske minoriteter selv vælger at bosætte sig i områder, hvor der samtidigt bor personer med samme etniske baggrund.
Hvor ufrivillig segregation er hvor minoriteten bliver forhindret i at få adgang til andre boligområder, som resulterer i øget social ulighed.