Amerikaneren Ronald Inglehart har opstillet en teori om, at i et senmoderne samfund/postmoderne samfund, går mennekser op i de post-materielle værdier.
Hans pyramide beskriver, et samfund i udvikling fokusere på forskelige værdier i politik. I det senmoderne samfund har mennesket frigjort sig fra de materielle behov, og fokusere på self-fulfillment needs/postmaterielle værdier, og esteem needs/præsentationsbehov.
maslows-hierarchy-of-needs.jpg
Dette kan forklare på den måde, at i 1960'erne hvor danmark oplevede højkonjunktur, udviklede samfundet sig fra industrisamfund til postindustrielt samfund og dermed fra lagde de behovet for at de psychological and basic needs/materielle værdier var i fokus i politikken. f.eks førhen var der fokus på skatte- og velfærdspolitik, økonomisk omfordeling altså materielle værdier, hvor i et postindustrielt samfund var fokuset det gode miljø, velstand, indvandre politik altså de post-materielle værdier. Kort sagt gik man fra at fokusere på fordelings politik til værdi politik.