Danmark er karakteriseret ved et sammenfald af nation og stat.
I Danmark er det omkring 6 pct., der er af fremmed herkomst.
Udlændingepolitikken -> Den socialdemokratisk-radikale regering mistede sit flertal. Den nye VK-regering førte, med Dans Folkeparti som parlamentarisk basis, en skrappere indvandringspolitik.
- Man indførte den såkaldte 24-års regel for familiesammenføringer
-> dvs. der bliver stillet krav om, at begge ægtefæller skal være 24 år, for familiesammenføringen kan finde sted. Hensigten var at begrænse tvangsægteskaber, hvor indvandrer finder ægtefæller i deres oprindelige lokalsamfund.
- Det har også været hensigten at begrænse tilstrømning af udlændinge.
- Man indførte det såkaldte tilknytningskrav, der siger, at et ægtepar samlet skal have en større tilknytning til Danmark end udlandet for at kunne tage fast ophold i Danmark.
- Man indførte bistandshjælp for flygtninge, der gælder de første 7 år, de er i Danmark. Er indvandrerne uden job, får de lavere bistandshjælp end danskere.