Giddens - Den refleksive modernitet

  • Giddens hæfter sig ved det kendtegn at mennesket i dag er overladt til selv at træffe sine valg mellem mange forskellige muligheder. I den forbindelse bruger han begrebet refleksivitet, som direkte oversat betyder at genspejle. Det er netop det individerne gør, de genspejler sig i deres omgivelser f.eks. ved hele tiden at sammenligne og overveje hvem de er, hvorfor de tænker og handler, som de gør osv.
  • Giddens forklarer, at individets konstante refleksioner over, hvilke valg det skal foretage, naturligvis vil resultere i at man også overvejer de negative følger af valgene. Eksempelvis "Hvad nu hvis jeg vælger forkert?" eller "Hvad nu hvis det ikke går som jeg forventer?". Det øgede refleksionsniveau er en konsekvens af de næsten uendelige valgmuligheder, som vi mennesker oplever i dagens samfund.
  • I den forbindelse hævder Giddens, at identitetsdannelsen, som man kender den fra tidligere tiders samfundstyper, ikke længere kan bruges i det senmoderne samfund. Det kan den ikke fordi aftraditionaliseringen og individualiseringen (andre kendtegn for senmoderniteten ifølge Giddens) har resulteret i, at det i dag er op til individet selv at skabe og udvikle sin identitet.
  • Altså er det blevet et grundvilkår for mennesket i det senmoderne samfund, at deres identitet er et projekt, der fortsætter livet igennem.
  • De bevidste og ubevidste, som vi mennesker foretager, f.eks. det vi spiser, den måde vi tænker på, den musik vi lytter til, det tøj vi tager op, de politiske holdninger vi vælger at have, de venner og sociale fællesskaber vi deltager i, det liv vi fører på Facebook, den måde vi rejser på, det arbejde vi vælger, det sted vi vælger at bo osv. skal alt sammen passe ind i hver vores individuelle identitetsfortælling om, "hvem jeg er". Identitet er således et livslangt projekt i menneskets tilværelse.