Flygtninge
En flygtning er et menneske der forlader sit hjemland på flugt fra forfølgelse – pga. af race, religion, politiske aktiviteter eller lignende. En flygtning risikerer at miste livet, blive fængslet og tortureret eller få krænket sine menneskerettigheder på andre måder i hjemlandet.
I FN’s Flygtningekonvention fra 1951, defineres en flygtning som en person, der:
“Som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til eller - på grund af sådan frygt - ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse”.
De flygtninge, som opfylder bestemmelserne i konventionen, kaldes konventionsflygtninge.
Internt fordrevne
Mennesker på flugt fra borgerkrig, væbnede konflikter, etnisk eller religiøs forfølgelse indenfor grænserne af deres eget land kaldes internt fordrevne. Internt fordrevne eller flygtninge i eget land rummer også mennesker på flugt fra naturkatastrofer eller

Indvandrer
Immigration kan skyldes flere forhold:
  • Interessen for et andet land, end det man kommer fra – for eksempel fordi man forestiller sig, at man har bedre muligheder i det nye land end i det gamle.
  • Man er forfulgt af en eller anden grund i sit nuværende land og derfor flygter – i så fald er mållandet ikke helt så vigtigt.


Altså: En flygtning er kun kommet til det nye land, pga. forfølgelse eller flugt fra borgerkrig, hvorimod en indvandrer godt nok også kan være kommet til det nye land, pga. disse faktorer, men også bare pga. interessen for det nye land.