Ferdinand Tönnies - Gemeinschaft og Gesellschaft

Den tyske sociolog Ferdinand Tönnies forsøgte at indfange overgangen fra det traditionelle samfund til det moderne samfund med to centrale begreber. Han brugte nemlig ikke begreberne "det traditionelle" og "det moderne" men anvendte i stedet begreberne Gemeinschaft (organisk fællesskab) og Gesellschaft (det moderne mekaniske samfund). Disse to begreber ville Tönnies bruge til at forklare hvordan det nære og tætte fællesskab i det organiske lokalsamfund blev erstattet med det moderne og mekaniske samfund, hvor Tönnies mente at der primært var fokus på penge, produktion, individualitet, sorbyliv, rationalitet og kynisme.

Gemeinschaft
Gesellschaft
  • Lokalsamfund præget af nære og følelsesmæssige tætte bånd mellem individerne
  • Traditioner og rutiner spiller en afgørende rolle, blandt andet når man skal legitimere den sociale orden, altså hvorfor der er forskel på de sociale grupper (konge, adelige, gejstlige, borgerskab, bønder og slaver)
  • Samfundet kendetegnes ved storbylivet, hvor det er de overfladiske, løse, kyniske og kolde følelser der styrer
  • Samfundet kendetegnes ved kynisk økonomisk beregning - ”Hvor meget kan jeg tjene?”-mentalitet
  • Forholdet mellem mennesker i det organiske samfund byggede på tillid og varme følelser, så er det mekaniske samfund ofte præget af individualisme og en mere egoistisk tankegang når det gælder relationer