Etniske minoriteter og dobbeltsocialisering:
Børn fra etniske familier vil muligvis opleve, at der er en stor forskel på normer og værdier derhjemme og i institutioner. Mange unge som opvokser i danmark bliver fanget mellem 2 kulturer. På den ene side har deres liv faste rammer i form af religion, hvorimod samfundet fokuserer på den individuelle frihed. Dette kan skabe en konflikt mellem kulturen og det individuelle samfund. Forældre har svært ved at forberede deres børn på dette, da de ikke kender samfundets sprog tilstrækkeligt eller normerne.
Der skelnes mellem en jeg-kultuer( institutionerne - selvstændighed) og en vi-kultur ( i hjemmet - fokus på familie liv)