Dominique Bouchet - Personlighedstyper

Dominique Bouchet er sociologiprofessor og har udskiftet Riesmans socialkarakterer (den traditionsstyrede, den indrestyrede og den gruppestyrede) med tre dyrenavne.

Myren som er det traditionsstyrede menneske, der følger normer og traditioner næsten som en myrer, der arbejder hele livet igennem.

Sneglen er det indrestyrede menneske, der reguleres af de normer og værdier, som er indlært i hjemmet i form af tydelige forventninger.

Kamæleonen som er det gruppestyrede menneske. Kamæleonen tilpasser sig efter sine omgivelser, ligesom det gruppestyrede menneske gør det i det senmoderne samfund.