Den usynlige håndKeynes forslog, at staten skulle give markedskræfterne en hjælpende hånd med offentlige investeringer i byggeri af fx veje og broer. Dette ville føre til efterspørgslen efter arbejdskraft. Overførselsindkomst til de arbejdsløse familier ville give samme effekt. Hjælpen ville ifølge Keynes blive omsat til forbrug og derfor efterspørgsel. Ifølge Keynes havde markedsøkonomien svagheder. Det ville være svært for markedsøkonomien at rejse sig efter nedtur. Med økonomiske analyser leverede Keynes en begrundelse for et velfærdssamfund med staten som aktiv omfordeling.