Den rationelle økonomiske teori.

Den skandinaviske model er bl.a., bygget på en rationel, økonomisk teori, som den engelske økonom John Maynard Keynes udviklede i 1930’erne. På dette tidspunkt befandt Danmark og resten af verden sig i en økonomisk krise. Dette pga. Krakket på Wall Street i 1929. Før dette krak var verdensøkonomien præget af vækst og fuld beskæftigelse. Det var rigdom der drev efterspørgslen og derfor steg priserne i vejret. Mange begyndte at investere deres penge, så da værdien af de amerikanske virksomheder på børsen langt oversteg virksomhedens reelle værdi, revnede ballonen. Derfor faldt aktiekurserne drastisk og mange stod lige pludselig uden økonomisk sikkerhedsnet og virksomheder lukkede. John Keynes iagttog efter krakket på Wall Street og midt i den omfattende økonomiske verdenskrige den økonomiske vækst og konkluderede at den frie markedsøkonomi, hvor staten blander sig så lidt så muligt, havde tendens til at bevæge sig i op og nedture.