David Reismans teori om socialkarakter

Reisman har opstillet en teori om, at til enhver samfundstype (det traditionelle-, moderne-, eller senmoderne samfund) hører en bestemt socialkarakter.
Disse socialekarakter har hver i sær nogle bestemte psykologiske og sociale karaktertræk, som er forholdsvis fælles for individerne i den givne samfundstype.

Socialkarakteren i det traditionelle samfund (indtil ca 1850):
Reaktion ved afvigelse
Vil føle stor skam
Personlighedsstyring
Traditioner, erfaringer, normer, værdier
Socialkarakter (personlighedstype)
Traditionsstyret (myren)
Centrale socilisationsfaktorer
Landsbyen/lokalsamfundet
Slægten (familien)
Familieliv
Hjemmet og arbejdet var et og samme sted
Tæt kontakt, stor stabilitet - stærk social kontrol
Tre- eller fire-generations familie
Samfundssituation
Landbrugssamfundet - håndkraft og trækdyr primære redskabet i produktionen
Lokal handel og lav grad af arbejdsdeling
Naturalie- eller bytteøkonomi.

Socialkarakteren i det moderne samfund (ca. 1850-1960):
Reaktion ved afvigelse
Vil føle stor skyld
Personlighedsstyring
Inder overbevisning, samvittighed, loyalitet
Socialkarakter (personlighedstype)
Indrestyret (sneglen)
Centrale socilisationsfaktorer
Forældre og nationalstaten
Familieliv
Hjemmet og arbejdet er adskilt
Kernefamilie
Boligen funktionsopdeles
Samfundssituation
Industrialisering
Urbanisering
Social mobilitet
Arbejdsdeling

Socialkarakteren i det senmoderne samfund (ca. 1950-?):
Reaktion ved afvigelse
Vil føle angst
Personlighedsstyring
Andres meninger
Anerkendelse fra andre
Spejler sig i omgivelserne
Socialkarakter (personlighedstype)
Gruppestyret (kamæleonen)
Centrale socilisationsfaktorer
Forældre, kammerater, medier
Dobbeltsocialisation
Familieliv
Hjem og arbejde kan både være adskilt og i hjemmet
Kvinder er i arbejde
Skilsmisser og singlekultur
Flere forskellige familietyper grunder individualisering
Samfundssituation
Overflodssamfund
Teknologi- og kommunikationssamfund
Globalisering
Service, materialisme
Vidensøkonomi