Anthony Downs teori om medinvælgerne omhandler, at partier og vælger handler rationelt. Partierne vil have magt derfor søger de stemmemaksimering, de vil have de flest mulige stemmer, vælgerne vil have flest mulige goder dermed stemmer de på det parti, som opfylder de fleste krav. Partierne søger marginalvælger(se under politiske skillelinjer om kerne- og marginalvælger) det er dem som der i sidste ende, kan udgøre udfaldet på valget.
b96f2c09dc.png
Denne teori kan være med til at forklare hvorfor der er partier, som er rykker længer ind mod midten, og hvorfor deres politik er meget omfavnende. Hvis partierne handler på måder der ikke stemmer overens med deres ideologi, kan det skyldes, at partierne søger stemmer for at realisere deres magt.